Lingoget PERSONVERN

Gjeldende versjon 10. juni 2021

 1. Hvorfor burde jeg lese denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen ('policy') beskriver hvordan EcomLT LLC (handler som «Lingoget», heretter referert til som «Selskapet», «vi», «oss», «vår») samler inn, bruker, utleverer og lagrer personopplysningene dine og hvilke lovfestede rettigheter du har.

 1. Hvem er ansvarlig for å beskytte min personopplysninger?

Vi er: EcomLT LLC, handler som Lingoget;

Vårt organisasjonsnummer er: 5416329

Vår adresse: 1616 Westgate Circle, Brentwood, TN 37027, USA

Vår e-postadresse: support@muama.com

 1. Hvorfor og hvordan samler dere inn informasjonen min?
 1. 1. For å behandle dine bestillinger i vår nettbutikk, motta betalinger og levere varene
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når du kjøper produktene våre Fornavn, etternavn, leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om betalt kjøpesum og valuta, kredittkortmerke, kredittkorttype, BIN-nummer og utstederland, IP-adresse, språk, enhetstype, betalingshistorikk. Kontrakt (Art. 6 (1) (b) i GDPR). Fra deg Det er et krav som er nødvendig for å inngå kontrakt. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil du ikke kunne kjøpe og motta produktene våre. 10 år
 1. 2. For å ivareta sikkerheten og forbedre nettsiden vår
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når du bruker nettstedet vårt eller bryter våre vilkår for bruk IP-adresse, enhetsinformasjon og ID, nettleserinformasjon, informasjon om aktiviteten din på nettstedet vårt, land, informasjon om brudd på vilkårene for bruk og oppføring på en svarteliste Berettiget interesse (sikkerhet og forbedring av nettstedet vårt) (Art. 6 (1) (f) i GDPR) Fra deg Nei 1 måned etter siste bruk av nettstedet; 10 år for informasjon om brudd på vilkår for bruk og svarteliste
 1. 3. For å gi deg kundestøtte
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når du sender inn en forespørsel eller sender inn en klage til vår kundeservice Fornavn, etternavn, e-postadresse, land, telefonnummer, emne for forespørselen din, dato for forespørselen, innholdet i forespørselen, vedlegg til forespørselen, svar på forespørselen din, kontakthistorikk, bestillingsnummer Samtykke (Art. 6 (1) (a) i GDPR)) Fra deg

Tjenesteleverandører for kundestøtte
Nei 10 år fra det øyeblikket din siste henvendelse ble mottatt
 1. 4. For å informere deg om produktene våre eller vise deg Internettannonser
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når vi ønsker å informere deg eller spørre om din mening om produktene våre eller vise deg internettannonser Fullt navn, e-post, telefonnummer, IP-adresse, bestillingsinformasjon, land, informasjon om tilbakesending, nettside som ledet selskapets nettside, din interaksjon med internettannonser Samtykke (Art. 6 (1) (a) i GDPR))

Kundeforhold

Berettiget interesse (direkte markedsføring og internettannonser) (Art. 6 (1) (f) i GDPR)
Fra deg

Leverandører av sosiale medier

Tilbydere av markedsføringstjenester

E-commerce tilbydere
Nei 5 år, med mindre du melder deg ut
 1. 5. For å kommunisere med deg via sosiale medier
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Hvis du kommuniserer med våre sosiale medieprofiler (f.eks. sender en melding, følger profilene våre, deler et innlegg, reagerer på et innlegg) Navn og etternavn, e-postadresse, kjønn, land, bilde, melding, klokkeslett og dato meldingen ble mottatt, innholdet i meldingen, meldingsvedlegg, svar på meldingen, tidspunkt for svar på meldingen, informasjon om selskapets vurdering, kommentarer på et innlegg, innleggsdelinger, informasjon om innleggsreaksjoner. Samtykke (Art. 6 (1) (a) i GDPR)) Fra deg og leverandører av sosiale medier Nei 10 år fra din siste interaksjon med våre profiler på sosiale medier
 1. 6. Å gjennomføre utvelgelsen av potensielle ansatte
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når vi mottar jobbsøknaden din, når du gir oss tillatelse til å lagre CV-en din, eller når vi kontakter deg basert på informasjon du offentlig legger ut på profesjonelle sosiale medieplattformer Fullt navn, e-post, telefonnummer, CV, arbeidserfaring, annen informasjon du gir oss Samtykke (Art. 6 (1) (f) i GDPR)

Kontrakt (Art. 6 (1) (b) i GDPR).

Berettiget interesse (for å kontakte deg hvis du offentliggjorde informasjonen din) (Art. 6 (1) (f) i GDPR)
Fra deg

Profesjonelle leverandører av sosiale medier

HR agencies
Det er kun påkrevd å inngå en kontrakt dersom vi planlegger å inngå en arbeidsavtale med deg. Vi vil ikke være i stand til å inngå en arbeidskontrakt med deg hvis du ikke oppgir denne informasjonen. 6 måneder etter avsluttet relevant rekrutteringsprosess

5 år etter at du gir oss ditt samtykke eller offentliggjør informasjonen din på profesjonelle sosiale medieplattformer
 1. 7. For å oppfylle lovpålagte regnskapskrav
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Når du bestiller våre produkter Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, bankkontonummer, adresse, signatur, fakturaer, rapporter, regnskapsdokumenter, betalinger, betalte beløp, annen informasjon vi er lovpålagt å samle inn Juridisk forpliktelse (Art. 6 (1) (c) i GDPR) Fra deg

Revisjon tjenesteleverandører
Det er et lovpålagt krav. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil du ikke kunne kjøpe varer eller tjenester fra oss 10 år etter en transaksjon
 1. 8. For å forsvare våre rettigheter og interesser
Når er det relevant for meg? Hvilken informasjon samler dere inn? Hva er deres juridiske grunnlag for å samle inn informasjonen min? Fra hvor innhenter dere informasjon? Er jeg forpliktet til å oppgi denne informasjonen? Hvor lenge lagrer dere informasjon om meg?
Hvis vi er part i en rettslig prosess som du er underlagt, eller hvis vi er lovpålagt å samle inn opplysninger om deg. All informasjon nevnt ovenfor, regnskaps- og juridiske saksmapper, juridiske dokumenter, annen informasjon du gir oss, annen informasjon som vi er lovpålagt å samle inn og/eller gi deg Juridisk forpliktelse (Art. 6 (1) (c) i GDPR)

Legitime interesser (for å beskytte våre rettigheter og interesser) (Art. 6 (1) (f) i GDPR).
Fra kilder nevnt ovenfor, rettshåndhevende myndigheter, parter som er gjenstand for rettslig prosess, domstoler Ja, dersom vi er lovpålagt å samle inn personopplysninger 10 år etter at kontraktsforholdet med oss er avsluttet, eller, avhengig av hva som er lengst, i løpet av en rettslig prosess og 3 år etter at en endelig myndighetsavgjørelse trådte i kraft.
Dersom saken oppstår - informasjon om straffbare forhold og domfellelser Etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav (Art. 9 (2) (f) i GDPR)
 1. Hvem deler dere informasjonen min med?

Vi deler opplysningene dine med informasjonsmottakere, både innenfor og utenfor EØS-området, i tilfeller der det er nødvendig for de ovennevnte formålene og tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Informasjonsmottaker eller kategori av informasjonsmottaker Formål med informasjonsoverføring Landet til mottakeren Europakommisjonens avgjørelse om hvorvidt et land utenfor EØS har et tilstrekkelig nivå av informasjonsbeskyttelse Egnede sikkerhetstiltak som beskytter informasjonen min når den overføres til land utenfor EØS
Leverandører av regnskaps- og revisjonstjenester For å oppfylle lovpålagte regnskapskrav EU N/A N/A
Tjenesteleverandører for arkivering For å beholde arkivet vårt EU N/A N/A
Leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester For å drive vår elektroniske kommunikasjon EU N/A N/A
Advokater, notarer, namsmenn, revisorer, personvernombud, konsulenter For å sikre vår overholdelse, forsvare våre rettigheter og interesser EU N/A N/A
Leverandører av e-post- og nettskyvertstjenester For å drifte IT Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
Banktjenester, betalingsbehandling og andre leverandører av finansielle tjenester For å behandle betalinger Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
Tilbydere av markedsførings- og telefonsalgtjenester For å markedsføre produktene våre Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
Leverandører av frakttjenester og leveringssentre For å sende produktene våre Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
Tjenesteleverandører for kundestøtte For å kunne yte kundeservice Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
Leverandører av sosiale medier For å administrere våre sosiale medier-profiler Over hele verden Nei EUs standard kontraktsklausuler
 1. Hvilke lovfestede rettigheter har jeg angående mine personopplysninger?

Med forbehold om vilkår og begrensninger som er fastsatt i gjeldende lover, har du rett til (i) å få en bekreftelse på om vi samler inn opplysninger om deg og til å be om tilgang til disse opplysningene, (ii) å korrigere unøyaktige eller uriktige opplysninger, eller supplere dem når de er ufullstendige, (iii) å slette opplysningene vi har om deg, (iv) å begrense bruken av opplysningene dine når du bestrider at opplysningene er korrekte, motsetter deg behandlingen av opplysningene eller trenger opplysningene dine til juridiske formål; (v) å be om å få opplysningene dine i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, (vi) å protestere mot behandlingen av opplysningene, (vii) å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss i forbindelse med behandlingen av opplysningene dine, (viii) å klage til tilsynsmyndighetene, og (ix) å ikke bli diskriminert når du utøver rettighetene dine. Mer detaljert informasjon om dine rettigheter og tilfeller der de er gjeldende, er gitt i avsnittene nedenfor.

 1. Hvilken rett har jeg til å be om innsyn i informasjon?

Du har rett til å be om spesifikk informasjon om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din. Når vi mottar og bekrefter forespørselen din, vil vi avsløre kategoriene av personopplysninger vi har samlet om deg, kildene til personopplysningene vi har samlet inn om deg, vår virksomhet eller kommersielle formål for å samle inn den personlige informasjonen, kategoriene til tredjeparter. med hvem vi deler den personlige informasjonen, de spesifikke delene av personopplysningene vi har samlet inn om deg, og annen informasjon som vi er pålagt å gi deg. Vi har avslørt informasjonen til tredjeparter for forretningsmessige eller kommersielle formål som beskrevet i avsnitt 4 i denne policyen.

 1. Hvilken rett har jeg til korrigering?

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert. Med hensyn til formålene med behandlingen har du rett til å få korrigert ufullstendig informasjon, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.

 1. Hvilken rett har jeg til å be om at opplysningene slettes?

Du har rett til å be om sletting av opplysningene vi har samlet inn og oppbevarer om deg i tilfeller der (i) opplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, (ii) du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen; (iii) når du protesterer mot behandlingen og det ikke finnes noe overordnet legitimt grunnlag for behandlingen, eller du protesterer mot behandling i forbindelse med direkte markedsføring; (iv) opplysningene har blitt behandlet ulovlig; (v) opplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse; (vi) opplysningene har blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn og er underlagt et samtykke. Når vi mottar og bekrefter forespørselen din, vil vi slette (og pålegge tjenesteleverandørene våre å slette) informasjonen din fra registrene våre, med mindre gjeldende lover ikke gir mulighet for sletting av informasjonen i et bestemt tilfelle (for eksempel er det nødvendig å beholde informasjonen for at vi eller vår tjenesteleverandør(er) skal fullføre transaksjonen som vi samlet inn personopplysningene for, levere en vare eller tjeneste du har bedt om, foreta handlinger som er rimelig forutsatt innenfor rammen av vårt pågående forretningsforhold med deg, eller på annen måte utføre kontrakten vår med deg, oppdage sikkerhetshendelser beskytte mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet, eller straffeforfølge de som er ansvarlige for slike aktiviteter, overholde en juridisk forpliktelse, gjøre annen intern og lovlig bruk av denne informasjonen som er forenlig med konteksten der du ga det).

 1. Hvilken rett har jeg til å begrense behandlingen av informasjon?

Du har rett til å begrense behandlingen av opplysningene dine i tilfeller der (i) du bestrider riktigheten av personopplysningene, (ii) behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at bruken av dem begrenses, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, (iv) du har protestert mot behandlingen.

 1. Hvilken rett har jeg til dataportabilitet?

Du har rett til dataportabilitet når du ønsker å motta opplysningene du har oppgitt i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format eller å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig når behandlingen er basert på samtykke eller en avtale og utføres automatisk.

 1. Hvilken rett har jeg til å protestere mot behandlingen av opplysningene mine?

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger der innsamlingen og bruken er basert på en aktivitet som utføres i allmennhetens interesse eller i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet eller berettiget interesse, inkludert profilering, som forklart i avsnitt 3 i disse retningslinjene, eller der du motsetter deg innsamling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

 1. Hvilken rett har jeg til å trekke tilbake samtykket?

Du har rett til å tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til behandling av opplysningene dine der behandlingen er basert på samtykke, som forklart i avsnitt 3 i disse retningslinjene, og du kan gjøre dette når som helst.

 1. Hvilken rett har jeg til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene?

Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet dersom du ønsker å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller et påstått brudd på GDPR.

 1. Hvilken rett har jeg til ikke å bli diskriminert når jeg utøver rettighetene mine?

Når du utøver dine rettigheter i henhold til gjeldende lover, har du også rett til å ikke bli diskriminert. Når du utøver rettighetene dine i henhold til gjeldende lover, vil du for eksempel ikke bli nektet å motta varer eller tjenester, bli fakturert en annen pris, få en annen kvalitet på varer og tjenester osv.

 1. Hvordan sender jeg inn en forespørsel?

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som er beskrevet ovenfor, kan du sende en forespørsel til oss via e-post på support@muama.com eller vårt gratis telefonnummer: +1 (205) 782-7133 (USA).

 1. Kan jeg bruke en autorisert agent?

Ja, du kan bruke en autorisert agent til å sende inn en anmodning om å avmelde deg på dine vegne hvis du gir den autoriserte agenten skriftlig tillatelse til å gjøre det. Hvis dette er tilfelle, vennligst gi oss en kopi av det ovennevnte samtykket som angitt i avsnitt 18 i denne policyen nedenfor. Vi kan avslå en forespørsel fra en autorisert agent som ikke gir dokumentasjon på at de har fått lov til å handle på dine vegne av deg. Du kan også komme med en forespørsel på vegne av ditt mindreårige barn.

 1. Bruker dere automatiserte individuelle beslutninger, inkludert profilering?

Nei, vi tar ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som kan få rettslige konsekvenser for deg.

 1. Plasserer nettstedet ditt informasjonskapsler på enheten min?

Ja, nettstedet vårt plasserer følgende informasjonskapsler på enheten din

Navn på informasjonskapsel Beskrivelse av informasjonskapsel Utløp av informasjonskapsler
Strengt nødvendige og statistikkinformasjonskapsler
_fbp Brukes til å skille og holde styr på unike brukere 3 måneder
_ga Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som klientidentifikator. Den inkluderes i hver enkelt sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedets analyserapporter. 2 år
_gat Denne informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å begrense forespørselsfrekvensen. 1 dag
_gid Denne informasjonskapselen lagrer og oppdaterer en unik verdi for hver side som besøkes og brukes til å telle og spore sidevisninger. 1 dag
__cfruid Informasjonskapsel knyttet til nettsteder som bruker CloudFlare, brukes til å identifisere pålitelig nettrafikk. Kun under økten
_fw_crm_v Brukes til å spore besøkende/brukers identitet og chatteøkter utført av brukeren 1 år
_hjid Hotjar-informasjonskapsel som angis når kunden først lander på en side med Hotjar-skriptet. Den brukes til å lagre Hotjar-bruker-ID-en som er unik for det aktuelle nettstedet i nettleseren. Dette sikrer at atferd ved senere besøk på samme nettsted tilskrives samme bruker-ID. 1 år
_uetvid Dette er en informasjonskapsel som brukes av Microsoft Bing Ads. Det lar oss engasjere oss med en bruker som tidligere har besøkt nettstedet vårt. 1 år
XSRF-TOKEN Denne informasjonskapselen er skrevet for å bidra til sikkerheten på nettstedet ved å forhindre Cross-Site Request Forgery-angrep. 1 dag
enence_session Dette brukes til å holde informasjon om ditt nåværende besøk hos oss. Denne informasjonskapselen er avgjørende for funksjonaliteten til nettstedet. Kun når du besøker nettstedet
c Denne informasjonskapselen brukes for å oppdage spam og forbedre nettstedets sikkerhet. Lagrer ikke besøksspesifikke data. 2 år
soundestID Denne informasjonskapselen brukes til å fastslå om den besøkende har besøkt nettstedet før, eller om det er en ny besøkende på nettstedet. Kun når du besøker nettstedet
soundtest-views Tildeler en spesifikk ID til den besøkende - Dette lar nettstedet bestemme antall spesifikke brukerbesøk for analyse og statistikk. Kun når du besøker nettstedet
Markedsføring Informasjonskapsler
ads/ga-audiences Denne informasjonskapselen brukes av Google AdWords til å engasjere besøkende som sannsynligvis vil konvertere til kunder, basert på den besøkendes nettatferd på ulike nettsteder. Kun når du besøker nettstedet
REST/webTracking/v1/event Denne informasjonskapselen måler effektiviteten av nettstedets markedsføring. Informasjonskapselen brukes til å måle konverteringsfrekvensen mellom markedsføring på nettstedet og telefonrespons. Kun når du besøker nettstedet
Målretting av informasjonskapsler
_gat_gtag_UA_136786017_1 Denne informasjonskapselen er en del av Google Analytics og brukes til å begrense forespørsler (throttle request rate). 1 minutt
 1. Hvordan kan jeg administrere informasjonskapsler?

Du kan konfigurere nettleseren din til å avvise noen eller alle informasjonskapsler eller be om din tillatelse før du godtar dem. Vær oppmerksom på at ved å slette informasjonskapsler eller deaktivere fremtidige informasjonskapsler kan det hende du ikke får tilgang til visse områder eller funksjoner på nettstedet vårt. Du kan kontrollere bruken av funksjonalitetskapsler, målrettingskapsler eller reklameinformasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene. For å finne ut hvordan du administrerer informasjonskapsler i nettleseren din, vennligst besøk en av lenkene nedenfor:

 1. Hvordan kan jeg kontakte personvernombudet deres?

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer personopplysningene dine, står personvernombudene våre klare til å hjelpe deg. Hvis du trenger deres hjelp, kan du kontakte dem når som helst via dpo@ekomlita.com.